Rogaška Slatina Dobro počutje, sprostitev in zdravje iz izvira

Park
 

Vizija in cilji turistične destinacije Rogaška Slatina

1. VIZIJA TURISTIČNE DESTINACIJE ROGAŠKA SLATINA

TURISTIČNA DESTINACIJA ROGAŠKA SLATINA bo do leta 2020 prepoznavna kot vrhunska, dobro organizirana in sodobna destinacija za turiste, ki iščejo izkušnjo dobrega počutja telesa, duše in duha.

Povezanost edinstvene naravne mineralne vode Donat Mg, vrhunskih dravstvenih/medicinskih storitev, bogate dodatne turistične ponudbe in prijetno družabne atmosfere, obogatene s spremljevalnimi kulturnimi dogodki ter tematskimi izleti - programi v zdravilišču in njegovi okolici, bodo zadovoljili potrebe zahtevnejšega potrošnika po dobrem počutju.

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA bo postalo vodilno zdravilišče v Sloveniji in med vodilnimi v JV Evropi na področju zdravstvenih in medicinskih storitev (preventivnih in kurativnih) s celovito zdravstveno obravnavo gosta. Zdravilišče bo specializirano za zdravljenje in lajšanje bolezni in tegob sodobnega časa (gastroenterološke bolezni, stres, debelost, holesterol, osteoporza ...). Zdravilišče bo svojo ponudbo zdravstvenih in medicinskih storitev dopolnilo z wellness programi visoke kvalitete. Izjemni zdravilni učinki pitnih kur z Donatom Mg, združeni z balneološkimi znanji, bodo dosegali odlične rezultate pri preventivnih in kurativnih zdravljenjih, ki jih bodo izvajali visoko usposobljeni strokovnjaki v zdravilišču. Storitve bodo temeljile na naravnih, kulturnih in zgodovinskih danostih lokacije in destinacija bo prepoznavna po svojih vodilnih produktih. Kakovost storitev bo prvovrstna. Prebivalci, ponudniki storitev in zaposleni bodo soustvarjalci teh izkušenj, s tem pa bodo zagotavljali trajnostni razvoj destinacije in kakovost bivanja v njej.

2. CILJI TURISTIČNE DESTINACIJE ROGAŠKA SLATINA

  GLAVNI STRATEŠKI CILJ je repozicionirati destinacijo Rogaška v smeri vrhunskega zdravilišča s tradicijo, temelječega na zdravilnih učinkih mineralnih vod, ki skupaj s prvovrstnimi storitvami na vseh področjih ponudbe presegajo pričakovanja ciljnih skupin.

  TEMELJNI CILJI SO:

1. Zadovoljstvo turistov in obiskovalcev

2. Zadovoljstvo zaposlenih

3. Zadovoljstvo lastnikov

4. Zadovoljstvo krajanov Rogaške

 STRATEŠKI KVANTITATIVNI CILJI:

1. Rast števila turistov za 20% do leta 2020 (pri številu ležišč 2017)

2. Rast števila prenočitev za 25% do leta 2020 (pri številu ležišč 2017)

3. Rast stopnje zasedenosti ležišč v destinaciji – doseči 70-odstotno povprečno letno

zasedenost

4. Rast povprečne dobe bivanja – ostane enaka, cilj je, da se poveča na 7 dni

5. Rast deleža tujih gostov za 15%

6. Rast povprečne potrošnje na turista v hotelih za 25%

7. Rast povprečne potrošnje na turista v destinaciji za 30%


 STRATEŠKI KVALITATIVNI CILJI:

1. Povečati ugled Rogaške

2. Vzpostaviti destinacijski management in upravljanje s strateškim razvojem in trženjem turizma na ravni destinacije Rogaška Slatina

3. Razširiti ponudbo destinacije, v (še) nerazvitih smereh (športna ponudba, ipd.)

 KRATKOROČNI CILJI za leto 2017

1. Povečati število prenočitev za v destinaciji za 10% (glede na leto 2016)

2. Povečati število gostov za 8 % (glede na leto 2016)

3. Razširiti ponudbo kulturnih dogodkov v destinaciji (koncerti, festivali, predstave, kulinarični in drugi dogodki,...)

4. Povezati vse večje turistične deležnike v destinaciji ter skupaj nastopati na sejmih doma in po tujini