Rogaška Slatina Dobro počutje, sprostitev in zdravje iz izvira

Paviljon
 

Raziskave in rezultati

V letu 2017 smo v Javnem zavodu za turizem in kulturo začeli z izvajanjem raziskav med obiskovalci, prebivalci in v turističnem gospodarstvu. V raziskvah za prebivalce in obiskovalce bomo pridobivali odgovore iz področij: zadovoljstvo s turizmom, osveščenost o trajnostnem delovanju v destinaciji, potrošnja obiskovalcev, zadovoljstvo s turistično ponudbo, ipd. Medtem ko bodo raziskave v turističnem gospodarstvu obsegale vprašanja vezana na porabo energentov in vode, uporaba trajnostnih oblik poslovanja, skrb za okolje ipd.

S pridobljenimi rezultati bomo v destinaciji lažje načrtovali aktivnosti trajnostnega razvoja ter se dolgoročno ravnali po trajnostnih načelih.

Priloge: