Rogaška Slatina Dobro počutje, sprostitev in zdravje iz izvira

Paviljon
 

Vodniška služba


Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina v skladu z Odlokom o lokalnih turističnih vodnikih na območju občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije št. 24/2004, izvaja strokovno vodenje na območju Rogaške Slatine in njene bližnje okolice in ima organizirano vodniško službo za lokalne turistične oglede mesta.

Trenutno je v register lokalnih turističnih vodnikov za Obsotelje in Kozjansko vpisanih 58 vodnikov, ki so pridobili licenco za vodenje po tem območju in katerega vodi Razvojna agencija Sotla.

Kako pridobiti licenco lokalnega turističnega vodnika?

Razvojna agencija Sotla organizira tečaje za pridobitev licence lokalnega turističnega vodnika. Po končanem tečaju udeleženci opravljajo teoretični in praktični preizkus znanja.

Vsakih nekaj let potekajo tudi redna usposabljanja za lokalne turistične vodnike z že pridobljeno licenco.

Strokovno vodenje poteka v Rogaški Slatini 5 jezikih, in sicer v:

slovenskem, angleškem, hrvaškem, italijanskem in nemškem

Dodatne informacije:

Nada Lončar, informator

TIC Rogaška Slatina

T: +386 (0)3 581 44 14

E: info@turizem-rogaska.si

Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.