Rogaška Slatina Dobro počutje, sprostitev in zdravje iz izvira

Paviljon
 
Novice 2011

Seznam novic


Prenovljen zdraviliški park Rogaške Slatine

Datum objave: 15. 07. 2011

Zdraviliški park je kulturni spomenik lokalnega pomena. Leta 2008 se je Občina Rogaška Slatina odločila, da ga bo v celoti prenovila, saj je zadnja prenova zabeležena v letu 1956, torej pred 55 leti.

Celotna obnova je bila razdeljena v dve fazi. V prvi fazi izgradnje, ki je potekala v letih 2008 in 2009, so bile zamenjane vse tlakovane površine, pod kostanjevim drevoredom je bila zamenjana travna ruša, peščene površine in nameščen namakalni sistem. Druga faza obnove pa zajema celotno ureditev centralnega dela parka s hortikulturno ureditvijo, zasaditvijo travne ruše, namestitvijo namakalnega sistema, prenovo fontane z vodometom, ureditev peščenih poti in postavitev novih historičnih svetilk.

Štirje centralni parterni razdelki so oblikovani s simetrično zasaditvijo cvetočih rastlin, ornamentalno zasaditvijo pušpanjev in simetrično dopolnjeni vogali fontanskega razdelka z ornamentom okroglih cvetličnih gred. Celotno površino razdelkov prekrivajo travna polja in peščene poti.
Prenova parka je izvedena skladno s konservatorskim programom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje, ki temelji na časovnem in stilnem sovpadanju, s klasicistično arhitekturo.

Skupna vrednost investicije znaša 720.000 EUR. Vrednost obnove I. faze znaša 340.000 EUR, od tega je Ministrstvo za kulturo prispevalo 123.000 EUR. Pri izvedbi II. faze je Ministrstvo za kulturo vlogo Občine Rogaška Slatina zavrnilo, zato je bil celoten projekt II. faze financiran iz občinskega proračuna v vrednosti 380.000 EUR. V tem znesku je zajeta celovita prenova fontane s postavitvijo nove strojnice in tehnologijo vodometa, ki zmore višino 8,00 m, vključno z osvetlitvijo in programsko uro za nastavitev višine vodometa in različne svetlobne učinke. Zamenjana je dotrajana razsvetljava z 28 historičnimi svetilkami. Hortikulturna ureditev predstavlja 3.500 m2 položene travne ruše, zasaditev 4.500 pušpanjev, 7.400 enoletnic, 7.500 trajnic in 700 vrtnic. Med zelenicami je urejenih 780 m2 peščenih površin. Namakalni sistem je razpeljan v dolžini 1630 m z 10 m3 vkopanim vodnim rezervoarjem in programsko nastavljivim zalivanjem.

Tako urejen park, ki v celoti zajema skupno površino skoraj 10.000 m2, bo potreboval vsakodnevno vzdrževanje in oskrbo.

Na slavnostni otvoritvi prenovljenega parka, ki je bila v petek, 15. 7. 2011, je župan mag. Branko Kidrič z vklopom fontane, ki se bo vklapljala vsako polno uro in v nočnem času svetila v večbarvnem spektru, predal park svojemu namenu.

Prenovljen zdraviliški park Rogaške Slatine