Rogaška Slatina Dobro počutje, sprostitev in zdravje iz izvira

Hotel
 
Novice 2013

Seznam novic

ZAHVALA - Anin dvor

Datum objave: 25. 09. 2013

Pretekli petek smo obeležili 1. obletnico delovanja kulturno turističnega središča Rogaška Slatina – Anin dvor. Upravljanje s tako obsežnim objektom smo sprejeli kot velik in resen izziv, predvsem pa kot veliko odgovornost, zato bi se želela v imenu kolektiva Aninega dvora in Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina zahvaliti vsem, ki so nas na tej poti podpirali in nam dajali vedeti, da naš trud ni zaman in da gradimo v pravi smeri.

Ob tej priložnosti se tako zahvaljujemo Občini Rogaška Slatina, županu mag. Branku Kidriču in celotni občinski upravi za izkazano zaupanje glede upravljanja z objektom Anin dvor. V tem prvem letu je bilo veliko narejenega, veliko izvedenih vodenih ogledov, izoblikovanih programov in ustvarjalnih delavnic, vezanih na tematiko posameznih muzejskih zbirk in prilagojenih za različne ciljne skupine, zato bi se na tem mestu zahvalili lastnikom in snovalcem zbirk, vodstvu in marketingu Steklarne Rogaška, predvsem pa Juditi Vrečar za vso pomoč pri organizaciji Zgodb Aninega dvora in praktičnih prikazih ter graverki, Anici Trunk, katera je s svojim delom navdušila vse obiskovalce na dnevu odprtih vrat, 27. julija 2013. Posebna zahvala gre Erni F. Ferjanič za pomoč pri strokovnem podajanju vsebin pri vodenih ogledih grafične zbirke in Aleksandru S. Jurkoviču, lastniku domoznanske zbirke, kateri nas ves čas podpira in se zmeraj odzove našim povabilom na predstavitve in dneve odprtih vrat, kjer osebno vse obiskovalce popelje čez domoznansko, kraljevo in zbirko podpisov. Zahvala gre tudi Zavodu za gozdove, Dušanu Debenaku in njegovi ekipi, za konstruktivne predloge in dopolnitve ter pomoč pri izvedbi dnevov odprtih vrat in praktičnih prikazov.

Posebna zahvala gre prav tako naši strokovni sodelavki za področje muzejskih zbirk, Dijani Cerovski, katera je sodelovala pri pripravi programov in delavnic. Na tem področju so nam priskočile na pomoč tudi Osnovne šole Rogaške Slatine, kjer bi se posebno želeli zahvaliti Hermini Bobek, iz I. OŠ,  za pomoč pri izvedbi delavnic in programov v tednu otroka ter Beno Urbiču, iz III. OŠ, za praktični del izvedbe delavnic na tematiko parkovne zbirke.

Zahvaljujemo se vsem medijem, kateri so nam pomagali pri obveščanju javnosti, vsem nastopajočim in sodelujočim pri snemanju promocijskega filma, vsem organizatorjem prireditev in dogodkov, skratka vsem, ki ste nam prvo leto delovanja stali ob strani.

Na koncu pa bi se želela zahvaliti kolektivu Aninega dvora in Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina za njihovo požrtvovalno delo, kakor njihovim družinam za vso podporo.

 

Barbara Plemenitaš, direktorica

JZ Turizem Rogaška Slatina

ZAHVALA - Anin dvor