Rogaška Slatina Dobro počutje, sprostitev in zdravje iz izvira

Hotel
 
Razpis Anina galerija

Razpis

Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 1, Rogaška Slatina, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 14/15 in 76/15)

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM


Razpisna dokumentacija se nahaja na povezavi: Razpis Anina galerija.