Rogaška Slatina Dobro počutje, sprostitev in zdravje iz izvira

Vodnjak
 
Rogaška Slatina v Zeleni shemi slovenskega turizma

Aktivnosti ZSST

V Rogaški Slatini smo se pridružili zeleni shemi slovenskega turizma in s tem postajamo destinacija, ki svoje trajnostno poslovanje na področju turizma presoja z mednarodnimi orodji Green Destinations Standard in ETIS, kar nam bo omogočilo tako nacionalno kot mednarodno primerljivost in vidnost.

 

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, okoljskem, družbenem in ekonomskem. Shema, katere lastnik je Slovenska turistična organizacija, je namenjena tako destinacijam kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev in turističnim agencijam. Z znakom Slovenia Green Destination se bomo na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirali kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Potek aktivnosti 2017

MAREC:

- podpis pogodbe za pristop v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST)

APRIL:

- določitev zelenega koordinatorja v destinaciji

- udeležba zelenega koordinatorja na 1. delavnici ZSST v Ljubljani

MAJ:

- oblikovanje zelene ekipe, ki bo koordinatorju pomagala pri izvedbi aktivnosti in zbiranju podatkov relevantnih za ZSST

JUNIJ:

- razdelitev vprašanj zeleni ekipi

JULIJ:

- anketiranje prebivalcev in obiskovalcev Rogaške Slatine ter turističnega gospodarstva

AVGUST:

- anketiranje prebivalcev in obiskovalcev Rogaške Slatine

SEPTEMBER:

- analiziranje rezultatov anketiranja prebivalcev in obiskovalcev Rogaške Slatine

- vnašanje pridobljenih rezultatov in podatkov na spletno platformo ZSST

-27.9. podpis Zelene politike ob Svetovnem dnevu turizma

OKTOBER:

- 5.10. udeležba Zelenega koordinatorja na zadnji delavnici ZSST

- 23.10. udeležba na delavnici za okoljski znak Eko Marjetica (predhodno usklajeno z interesenti turističnih deležnikov), vzpodbujanje ponudnikov namestitev za pristop k okoljskim znakom in v ZSST

- vnašanje zbranih podatkov na spletno platformo ZSST

NOVEMBER:

- oddaja zahtevka za presojo

- priprava akcijskega načrta popravkov, glede na presojo

- letno poročanje zelenega koordinatorja občinskemu svetu

DECEMBER:

- zaključitev dejavnosti za prvo pridobitev Zelenega znaka Slovenia Green

- objava izjave za javnost s pregledom izvedenih aktivnosti